L’associació  Sol  Naixent
de Cala Rajada,
convoca
assemblea general
de socis   Per la present convoc a tots els socis d’aquesta associació a l’assemblea general que tindrà lloc dia 26 de juny de 2008, a les 17,30 hores en primera convocatòria i a les 18 hores, en segona convocatòria

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior, si procedeix
2. Informe del president
3. Informe d’ingressos i despeses
4. Informe de les Comissions
5. Projectes de futur

6. Precs i Preguntes


El president
José Navarro Llop