Image

    Aquestes fotografies corresponen a un home fent net els carrers de Cala Rajada, eliminant les taques negres provocades pels xiclets.  A altres indrets, per exemple Singapur, està terminantment prohibit el seu comerç i naturalment no es poden consumir. Es podria prohibir també al nostre municipi? Qui hauria d’assumir el cost de la seva  neteja?

Image