Image

Si un partit es va desmarcar del cablatge aeri,

aquest va ser Es Grup

Com a portaveu del PSM i regidor de Vies i Obres de l’Ajuntament de Capdepera, m’agradaria fer una sèrie de consideracions en referència a la nota de premsa d’Es Grup  apareguda en aquesta plana sobre GESA i altres qüestions.

-       Que es digui que l’únic impediment que existeix per fer el soterrament del cablatge és l’econòmic és mentida. A la Comissió Informativa que es va fer abans de la roda de premsa se’n varen explicar els motius, tant al PP com a Es Grup, i es va fer especial incidència en la problemàtica que suposava la redacció d’un projecte nou que, després de passar per distintes instàncies, havia de ser aprovat a Madrid amb excepcionalitat (i seria la primera vegada que es faria). Optar per aquest camí significava que es renunciava definitivament a l’aeri. Per tant, quedàvem a expenses del que decidís Madrid, i això tardaria uns quants anys i, a més, sense tenir la certesa d’una resposta favorable per part de Madrid (si Gesa és potent, què em deis d’ENDESA?).-       És cert, però, que la qüestió econòmica és molt important, tant que el sobrecost que hauria d’assumir l’Ajuntament impediria una marxa normal d’aquesta corporació durant els propers anys, la qual cosa implicaria que no es podrien dur a terme moltes de les inversions necessàries per al municipi.

-       S’ha parlat molt de la possibilitat que el sobrecost es carregàs en els rebuts del llum, però la realitat és que encara no hi cap normativa que ho reguli. Quan en Jaume Matas va venir a Capdepera per presentar-nos la llei que permetria cobrar aquest cànon, sembla que es va oblidar d’explicar que s’havia de desenvolupar un reglament i que posteriorment aquest s’havia d’aprovar pel Parlament, la qual cosa no està ni començada. Per tant, que es digui que es pot recuperar el sobrecost a través del rebuts és mentida.

-       S’ha de recordar que el projecte de soterrament només afectava dues línies d’alta tensió que vénen d’Artà i arriben al polígon. No té res a veure amb el soterrament del cablejat de les façanes del municipi, ja que aquest no estava inclòs en els 2 o 3 milions d’euros que havien de pagar l’Ajuntament i els ciutadans, encara que sembla que es vol confondre en aquest aspecte.

-       Que es digui que tots els partits tenien clar que havien d’assumir el sobrecost és una veritat a mitges, perquè, si un partit es va desmarcar per l’opció de fer-ho aeri quan es va tenir la sentència, va ser precisament Es Grup. La resta ens ratificàrem en l’opció d’esgotar totes les possibilitats per fer-ho soterrat, com així ha succeït.

-       És cert que les coses s’haguessin pogut fer millor, encara que també és cert que el PP ja ens havia avisat que seríem uns traïdors al poble, si optàvem per l’aeri, i que ells hi estaven completament en contra. Però d’aquí a comparar-nos amb actituds pròpies del franquisme (no s’esmenta, però s’entén perfectament), crec, sincerament, que és pixar fora de test i que no mereix més comentaris.

Per acabar, només em queda dir que, respecte al que he pogut llegir sobre les obres al carrer Ciutat i al carrer Roses, he de comentar el següent:

-       El cablejat de les façanes passa per les voreres i no per les síquies que s’obrin al carrer; per tant, encara que es volgués, no es poden aprofitar les obres de les pluvials del carrer Ciutat per deixar la preinstal·lació del cablejat.

-       El projecte inicial de les pluvials del carrer Ciutat, aprovat per l’anterior Equip de Govern, no preveia el soterrament de cap altre servei que no fos el de les pluvials, perquè és el que subvenciona el Consell.

-       El que sí va fer l’anterior Equip de Govern va ser la redacció d’un projecte que sí preveia tot el soterrament i que tenia un cost de 2.500.000 €, que havia de ser assumit pels veïns (més de 10.000 € per casa). Però en el mes de març de 2007 l’anterior Equip de Govern ja va veure que aquest projecte era pràcticament irrealitzable a causa de la complexitat del carrer Ciutat.

-       El que ha fet l’actual Equip de Govern ha estat modificar el projecte de pluvials del carrer Ciutat perquè fos viable i dur-lo a terme, per tal de resoldre la problemàtica de les pluvials, que era el que s’havia decidit amb el consens de tots els partits.

Mateu Garau Flaquer
Regidor de Vies i Obres de l’Ajuntament de Capdepera