A Via Mallorca, carrer recentment asfaltat, ha sortir un clot considerable...
Espectacles naturals sense sortir de Capdepera
El vent de nord i una petita calma en les pluges omplen la platja 


 Festa familiar, un bateig.  

Novembre 2014...                            Desembre 2014...   Foto al jardí...

  

La reixa de la rampa d'accès a s'Alzinar es troba en mal estat. 


 
  A l'escurador