Celebrant l'Àngel a Cala Agulla, 1965El grup de ninets i ninetes que posen a la fotografia d’aquest “cavallet”  celebraven el Dia de l’Àngel a cala Agulla, com era tradicional. 

 

D’esquerra a dreta podem veure a  Mari Germa Melis, na Catalina Sard Bauzà  i Catibel Flaquer Bauzà "de Son Pocapalla".  Darrera d’elles n’hi ha n'Andreu Pascual "de Son Jaumell", na Catalina Pascual “de Son Jaumell”  i Maria Magdalena Sard Bauzà “Leles”. Els petits de davant son en Miquel Sard Vicenç “Terres” i  Maria José Sard Bauzà.