Amb el canvi d'horari, durant uns dies els llums d'algunes zones del municipi han anat desfassades, quedant encesos de dia.