Antoni Flaquer “Coix”


Capdepera, Carnaval de 1929

Les fotografies són d’un grup de senyoretes de Capdepera que gaudeixen del carnaval.

La primera imatge, ls mostra passejant pels carrers de Capdepera i estan a la plaça de l’Orient, sobre el taxi Berliet VII Torpedo, PM 1043, d’en Jeroni Jeroniet, el primer taxi de Capdepera.

Les protagonistes desfilen amb vestits de ball, molt de moda a la seva època.
 
 
La segona foto, amb posat de models de roba de la seva època de carnaval.

Les senyoretes conegudes són:
(dretes d’esquerra la dreta)
1 Mare de na Catalina Barraca.
2 Catalina Rosselló, mare d’en Sebastià Pascual.
3 Mare d’en Salvador Moll.

 (assegudes)
1 Catalina Preba
2 Antònia Moll, esposa d’en Pedro Gató. 
3 Maria Servera, mare d’en Mateu Xerubí.