La costa del municipi ofereix, habitualment, unes magnífiques sortides de sol. Aquest mes d'octubre la sortida de l'astre rei se produeix al voltant de les vuit, una hora prudencial. Molta gent que passeja o fa esport cada matí poden gaudir de tot un espectacle. 
Amb el proper canvi d'horari caldrà aixecar-se més prest per presenciar la sortida del sol.

Aquests dies també es pot veure nítidament el perfil de Menorca.