Antoni Flaquer “Coix”Sa galera de Cas Bombu, 1960

A la fotografia en Toni Garau «Bombu» menant l’Estudebaker o sa galera, com es coneixia a Cala Rajada en aquella època.

En Toni Bombu acompanyat d’en Miquel Orpí «Galió» venint de portar gasoil a una possessió d’Artà i amb tota naturalitat els turistes ho trobaven normal.

La galera, un antic taxi propietat d’en Biel «Torreta» que li llevaren la carrosseria i li adaptaren una plataforma per portar bidons de gasoil al moll de Cala Rajada.

La segona foto en Pep Orpí «Galió» descarregant un bidó de gasoil al moll de Cala Rajada.


A la tercera foto, sa galera aparcada al costat de l’antic garatge de Cas Bombu, on se despatxava el gasoil.