Després de les vagues de recollida de fems que hem patit, els nostres carrers tornen a la imatge habitual... Unes bosses, aquí, altres allà... Imatges del matí del dilluns 25 d'octubre a una zona de recollida "porta a porta". Com deim, torna la normalitat.