El trespol de fusta del passeig marítim (cantonada amb plaça Castellet) s'ha tancat al pas, sembla que pel mal estat del fustam. Una vegada més, ja que no és la primera vegada que es tanca per adobar algunes de les làmines de fusta que se deterioren. 

La fusta és molt càlida i queda molt bé quan s'¡nstal·la, però aquest material necessita més manteniment. Esperem que s'adobi aviat .