Fotografies d'Antoni Flaquer “Coix” 

Les fotos són molt explicatives del que era Cala Rajada a 1934.
La foto agafada del pins que actualment estan al jardí de l’hotel Baviera fins darrera de la casa villa Sóller, tot sembrat de pins
El personatge central de la foto és en Jerónimo de Ses Rotges.
La seva família era propietària d’una part de Ses Rotges, de l’església fins a Son Moll.
Dita família va vendre els solars de la vorera de mar; el que és avui Avinguda Amèrica.
En la primera guerra mundial vingué una crisi que la família decidí anar a fer les amèriques.
En Jerónimo, fadrí, tornà l’any 1930 per acabar de vendre els solars que li quedaven.
En Jerónimo xampurrejava, mesclava paraules mallorquines i castellanes amb fort accent argentí.
Els primers anys no en pogué vendre cap i es dedicà a sembrar-los de pins.
Per unes pessetes pagava al·lots  de Cala Rajada que li fessin els clots i ell els sembrava.
Després de la nostra guerra va mal vendre el solars que li quedaven.
Vingué un nebot de per tornar-lo a Argentina.
La seva família de Capdepera no en sabé pus noves; opinaven si de camí el nebot l’havia tirat a la mar.