Quan les darreres figues resten a les figueres, dolces, clivellades... alguns animalets s'apropen, com ara aquesta papallona. Un lector captà el moment i ens va remetre un parell d'imatges. de gran bellesa. per a compartir amb tots vosaltres.