Fanal de davant que hi ha just davant de la porta del club de la tercera edat de Cala Rajada, esta destinat a estar romput, de fet ara hi està. Malgrat ser una zona per vianants (amb el trànsit de vehicles limitat)  sol rebre topades dels cotxes que aparquen o circulen per l’indret. Fa uns dies va rebre un cop i va caure, se va reposar i ara trontolla (perquè ha rebut un altre cop) i la part de lluminària es troba inutilitzada.

El lector que ens ha informat se demana, quantes vegades haurem de reposar (i pagar) el fanal?