Fa uns mesos comentàvem el mal estat de la “barca” de la rotonda de la carretera de Sa Mesquida. Una lectora ens ha remès dues imatges per a recordar que la degradació continua, i si no s'hi posa remei de cada vegada serà pitjor.


A més de la imatge de deixadesa que suposa...