Un que emigrà...

A l'imatge que us presentam trobam a en Llucià Calafat Sirer. En Llucià, com tant d'altres mallorquins (i també gabellins) va haver d'emigrar a l'Argentina i va viure a Laguna Payva. Se sap que allà es va casar i va tenir fills....En aquesta fotografia poden veure a Llucià Calafat amb la seva dona i la seva filla Antònia.
Va ser la filla qui va mantenir contacte amb la família gabellina mitjançant cartes...però ja fa molt de temps que no en tenen noves. 


Arxiu Jusán