Molts d´anys han passat...
 
Es Padri Caracu, Toni Calafat Genovard
 Fotografia de l'arxiu "Jusan"