No és la primera vegada que aquesta senyal de trànsit rep un cop de qualque vehicle. Avui ha acabat un altre pic en terra. Pot ser que la seva situació no sigui la més idònia...Això sí, l'endemà la senyal tornava a ser al seu lloc ben dreta.