Dues generacions


Entre aquestes dues imatges remeses pels amics i col·laboradors d'aquesta secció, Jusan i Caty, hi ha una pila d'anys. Entre les fotografies també hi ha diferències. La primera és una imatge d'estudi d'una gran qualitat, mentre que la segona, més senzilla, correspon a les típiques imatges tretes al carrer, amb els nins mudats per alguna ocasió especial.
De cap de les dues en tenim la data.

 

A la primera foto trobam a Antònio Calafat Genovart i Antonia Sirer Vives.
Els nins són Antònia Esperança Sureda Calafat i Joan Sancho Calafat

Arxiu "Jusan"