S’aprovaren les bases de subvencions a famílies, empreses i autònoms afectats per la COVID-19

 

Primer de tot disculpeu, estimats lectors, el retràs però les vacances de Pasqua no m'han permès escoltar abans el Ple que ara pas a comentar.

Una vegada més es convocà un ple extraordinari matiner, aquesta vegada amb dotze punts a l’ordre del dia. La meitat corresponien a relacions de factures que s’havien d’aprovar i com a plat fort l’aprovació de les bases de les ajudes econòmiques per autònoms, empreses i famílies.

Cal comentar l’absència dels dos regidors del Partit Popular en Paulí Faba i n’Agripina Rocha; el regidor de Més per Capdepera, Pere Fuster i el regidor sense adscripció Tomeu Moll. Però com el quòrum resultava suficient s'inicià el ple.

Els punts de l’1 al 6 eren relacions de factures, com hem dit, per imports de 96.164,66 euros, 72.046,83 euros, 74.269,69 euros, 10.834,65 euros, 16.124,46 euros i 130.034,63 euros (si no he escoltat malament). Prop de 400.000 euros en factures.

Com se fa altres vegades la regidora d’Hisienda, Lorena Molinillo, llegeix les xifres i els partits ho comenten en general i voten, una per una, totes les  relacions. Na Núria Garcia, portaveu de Més per Capdepera no va fer cap comentari. Jonathan  d’Unidas Podemos va qüestionar, no les factures sinó la urgència per convocar el Ple extraordinari faltant dues setmanes pel Ple ordinari. Plantejà que les factures podien esperar o programar-les. El batle li contestà que la prioritat de l’equip de govern era pagar el més aviat possible i si s’ha de convocar un ple extraordinari se convocava, no veia el problema de la convocatòria. Davant la insistència del regidor de l’oposició, al·ludint a la periodicitat bimensual dels plens ordinaris, se li contestà que intentaven pagar les factures al voltant dels 30 dies i no en 60 dies que era el màxim permès, així  que “convocamos el pleno extraordinario i el que pueda venir que venga y el que no que no venga”.

La votació de cada un dels sis punts va ser 9 vots a favor de l’equip de govern  i 4 abstencions ( Més per Capdepera i Unidas Podemos).

El punt set feia referència a la  MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2021: CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT FINANÇAT AMB ROMANENT, és a dir que donat que havia un romanent de tresoreria del 2020 que se reparteix així:

- Per dotació serveis a Cala Gat 520.000 euros.

- Reparació  voravies, 10.000 euros

- Inversió en maquinària 10.000 euros

- Adquisició programes 20.000 euros

- Manteniment tècnic i especial 8.000 euros

- Projectes tècnics 150.000 euros

- Subvenció COVID empreses 1.900.000 euros

- Subvenció COVID famílies 300.000 euros

- Inversió  arxiu municipal 1.800.000 euros

- Productes alimentaris 100.000 euros

- Programa Millora  600.000 euros

- Inversió Esports 120.000 euros

- Inversions edificis municipals 30.000 euros

- Inversió Turisme 20.000 euros

- Inversió edificis municipals 35.000 euros

- Paviment carreteres 20.000 euros

- Manteniment de camins 100.000 euros

- Paviment Capdepera i Cala Rajada 15.000 euros

Total de 5.700.077 euros.

Més per Capdepera, comentaren que hi havia aspectes positius, com les quantitats destinades a ajudes, trobaven a faltar 25.000 per la deixalleria i demanarien més per asfaltat i manteniment, i qüestionaren la despesa en l’arxiu municipal en aquests moments.

Unidas Podemos demanà pels complements específics si estava inclòs, i li responen que es troba al punt 10, i “si no s’havia llegir l’ordre del dia”. Aclarit el punt comenta la falta de predisposició per acceptar les seves propostes, trobant que hi ha aspectes molt positives, altres neutrals  i altres que estaven en desacord, com la inversió en l’arxiu o la subvenció a les empreses. El seu vot per tant seria negatiu remarcant els aspectes positius:  ajudes socials, ajudes a les famílies, projecte millora, i tornà a fer una valoració personal de cada punt...  Com a nota curiosa a la pregunta de com se fa per triar els camins a adobar la resposta del batle va ser que es fa en funció de les demandes dels ciutadans, valorant les sol·licituds dels ciutadans que demanen per escrit que es faci net el seu camí i el manteniment del paviment.

En acabar les intervencions de l’oposició el batle se mostrà sorprès per les seves intervencions, en especial per la de l’arxiu municipal i urbanisme, fent referències a les opinions publicades en aquesta revista. Troba que un milió vuit-cents mil euros un edifici com aquest “ no se’n va de mare” i els convidà a visitar les dependències de l’arxiu. És una primera passa per després veure que es fa amb l’edifici antic l’ajuntament, qüestionà que no sigui el moment de fer la inversió per perill que suposa pels dos funcionaris que hi fan feina allà. Anuncià que havia donat ordres per que “ ens facin un projecte de l’estat actual de l’ajuntament” per saber que se pot fer urbanísticament. Li sap greu que s’hagin pensat que és una decisió de l’equip de govern sense cap sentit “ és una inversió que si haguéssim tingut un edifici de l’arxiu correcte, no un arxiu  del segle XXI, no l’haguessin fet perquè jo també trob que hi ha moltes bandes per gastar un milió vuit-cents mil euros...” .

La portaveu de Més li comenta per al·lusions que en temps de PSM editaven un fulletó que es deia Estropeig fa anys que no es fa. De les façanes van demanar perquè no es respectaven i varen rebre explicació tècnica. I del preu, sense qüestionar si és el preu o no però la quantitat ja esmentada avui en la situació que vivim és molt, que s’ha d’invertir en els edificis públics però també en mantenir que és un de les tasques pendents d’aquest poble.

El batle discrepa i insisteix amb ”revista del teu partit” insistint que tenen una revista digital en marxa, que és Cap Vermell i inclús un regidor seu forma part.

La modificació s’aprovà amb 9 vots a favor de l’equip de govern, el vot en contra d’Unidas Podemos i 3 abstencions de Més per Capdepera.

(Ja veis, això és comentari meu, d’aquest que escolta, comencen xerrant de modificacions pressupostàries i el batle acaba amb la seva dèria que Cap Vermell digital és de Més per Capdepera. No és la primera vegada que ho fa, usant falses acusacions per les que ha hagut de demanar disculpes després.
Els següents punts hauré de resumir  perquè aquesta noticia s’allargarà molt. Tanta sort que no hi ha precs i preguntes!)

El punt 8 fa referència a l’ APROVACIÓ BASES SUBVENCIONS A EMPRESES I AUTÒNOMS AFECTATS PEL COVID-19. Calia rectificar que l’empresa que ho demanés havia de haver tingut una pèrdua d’un 30% i no un 20% com s’indicava. Les empreses sol·licitants fins a 5 treballadors rebran 1500 euros per treballador fix o fix  discontinu  i autònoms. Més de 5 treballadors 1000 euros fins a 130 treballadors. Per accedir al 100% han d’haver estat  obert de juny a agost. Si l’obertura va ser de juliol i agost se cobrarà un 50% de la subvenció que el pertocaria. Si no basten els diners pressupostats s’haurà de repartir entre tots. El termini de presentació de sol·licituds serà dia 30 de setembre. El pagament serà durant el mes d’octubre.

La portaveu de Més agraí la feina feta perquè sortí aquesta convocatòria, ja manifestaren que els cents mil euros inicials eren poc, però valora molt positivament l’afegit de un milió nou-cents mil euros del romanent. Manifestà la seva satisfacció per la quantitat total de els ajudes, per que es donaran als autònoms i les petites empreses del municipi i l’increment al 30% de les pèrdues a valorar que havien proposat. Així i tot troba  que l’import de 130.000 màxim és una mica elevat, i no s'havia tingut en compte posar un límit, però en conjunt estan molt satisfets.

Unidas Podemos, es manifesten molt en contra. No creen possible que els doblers públics se’ls doni als grans empresaris amb un límit de 130.000 euros. Utilitzà paraules com “flipamos” o “ se les fué la xaveta”. Es mostra molt a favor de les ajudes a petites empreses i autònoms, que va proposar Núria García  per novembre i tenia el consens de tots. I valora que se pujàs la primera proposta de l’equip de govern  (parla de 300 euros per autònoms i 1000 a les empreses). Però la segona part no la troba justificada ( a les grans empreses)  i pensa que la població opina això mateix. A partir d’aquí començà tot un espectacle que no sé com descriure, tot un seguit de comentaris despectius “xaval a ver si te enteras que ya llevas dos años aquí”, “Si no te has leído las bases”  i les respostes del regidor de l’oposició ... entrant al redol na Lorena prou exaltada dient "que no feia la seva feina ni cap proposta a les comissions “, "No te voy  a escuchar más, paso de escucharte”. En Johathan no quedà callat i li digué que mentia i que va fer la proposta de dedicar aquests diners a inversions en turisme. Vaja tot un espectacle. Estaria bé poder tenir el bocinet de l’àudio, perquè una cosa és escoltar-lo i altra aquest pobre resum. Tot un espectacle lamentable que hauria de fer avergonyir els protagonistes. 

Afortunadament tornà una mica de tranquil·litat i se reconduí la discussió, parlant de la vulnerabilitat  de les empreses i el prorrateig.

A la fí després de la llarga discussió i un diàleg impossible s’aprovà amb els 9 vots de l’equip de govern, les 3 abstencions de Més per Capdepera i el vot en contra de Unidas Podemos.

L’altre punt referit a les ajudes era  APROVACIÓ BASES AJUDES A FAMILIES AFECTADES PEL COVID-19. El pressupost  de 300.000 euros. Han d’haver passat per una situació d’ERTE o atur de llarga durada, se pot demanar una ajuda per unitat de convivència, amb un pagament únic de 200 euros, i les altres convivents en atur o menors podrà rebre un 50% addicional de l’ajuda per cada un. És clar que quan es convoqui se publicaran tots els requisits.

La portaveu de Més per Capdepera mostrà la seva satisfacció després retocar la redacció i quedar com s’ha presentat.

El portaveu de Unidas Podemos, també estava satisfet, però demanava si se podia valorar dos aspectes deixar la partida il·limitada per si no basta per totes les demandes i el prorrateig que tingui en compte els ingressos. Se li contestà que no era possible.

Aquest punt s’aprovà per unanimitat.

El punt de les modificacions de les condicions de Treball per esmenar una errada del complement específic de les integradores socials i la modificació pressupostària corresponent. Més i Unides Podemos no qüestionaren res i també s’aprovà per unanimitat. 

 El regidor de turisme proposa declarar desafortunades les paraules del portaveu SOS TURISME que va dir “ les administracions públiques ens tracten com a ases amb pastanagues”, l’adhesió de l’Ajuntament a la iniciativa de l’Associació Empresarial de Mallorca i al seu manifest i  posar en edificis municipals amb distints lemes de la campanya SOS TURISME.

Més per Capdepera manifestà que eren peticions assumibles, i que van d’acord amb l'aprovat en el plenari i amb la moció  que proposen.

Unidas Podemos, no tenen clar decisió del vot. Tots estam pel turisme i recolzar la plataforma, però si se polititza no estam d’acord.  Li contesten que són dues coses diferents, el portaveu “oficiós” utilitza l’entrevista per anar contra la política del Govern Balear i les qualifiquen com a desafortunades, i altra és el manifest.

S’aprova per unanimitat.

La portaveu de Més per Capdepera llegeix la moció que presentà  de suport als sectors econòmics de les Illes Balears afectats per la crisi i puntualitza que alguns punts se compleixen.

El batle en nom de l’Equip de Govern, la recolzarà per demanar als Estat, siguin del color que siguin, i “en clau broma” que no poden deixar de votar un si absolut al canvi turístic de Més per Capdepera xerrant del sector turístic com el més important de la nostra economia “ una passa per l’atracament de Més per Capdepera i el PSOE de Capdepera”.

S’aprovà per unanimitat.

Abans d’acabar el batle de Capdepera donà les gràcies a Més per Capdepera pel seu suport a els dues convocatòries de subvencions, i a na Lorena Molinillo per la feina feta.

I ja fris per escoltar el ple ordinari de dia 8 d'abril (espero que es publiqui aviat, perquè amb el canvi d'hora dels plens no els puc escoltar en directe) , de fet  m’hauré de posar a escoltar, resumir i transcriure ja que són més de tres hores i mitja! Recordar que no se pot escriure tot (per això és l’acta del plenari que fa la Secretaria de l’AJuntament) i un fa el que pot. Per això és una crònica (in)formal i personal, per tant és subjectiva. 

Si heu arribat fins aquí, gràcies!


Un qui escoltava