Una carpa

 

acollirà

 

l’actuació

 

d’artistes

locals

Definitivament, l’Ajuntament sembla decidit a potenciar la festa de l’Esperança. O dit d’una altra manera, sembla decidit a dinamitzar les dates de la segona quinzena de desembre, entre l’Esperança i Nadal.


Per evitar suspicàcies, es va convocar una reunió, oberta a tot el públic, que se celebrà el divendres dia 9, per parlar de l’Esperança. Algunes coses que varen sortir en aquesta reunió, foren:

- Torrada a la plaça des Sitjar, com en anys passats.
- Muntatge d’una carpa on la gent pugui sopar tranquil•lament, a redossa del fred.
- Ball de bot, durant la torrada.
- Actuació de grups i solistes locals.
- Ensaïmada i xocolata per als assistents.
- Organització de gimcanes per a nins i joves.

Aquests actes i més que se n’hi pugin afegir, es programarien respectant sempre aquells altres que són tradicionals, de caràcter religiós.


Honradament, hem de dir que no ens sembla mesclar ous amb caragols, i que qui hi vulgui veure bubotes és que coneix poc l’ànima popular.

Anirem informant de la concreció d’aquest programa, a mesura que se’n coneguin els detalls.