L'Ajuntament publica  material didàctic de Coneixement del Medi de Capdepera, elaborat per mestres de s'Alzinar.
   Divendres, 24 de setembre, tingué lloc a la Sala Polivalent del Teatre de Capdepera la presentació d'un recull de material didàctic elaborat pels mestres del col·legi s'Alzinar. L’acte comptà amb la presència de nombrós públic, inclosos alumnes (i ex-alumnes) del centre. En primer lloc, el regidor de Cultura, Rafel Fernández, explicà el motiu de la publicació i la directora del col·legi s’Alzinar, Antònia Massanet, valorà la tasca realitzada pels mestres que treballat en aquesta publicació, tot recordant l’aportació del professorat del centre al llarg dels anys, en forma de grups de treball.   Després parlaren els mestres Àngela Massanet, Elionor Orpí, Miquel Ferragut i Paco Galian, tot comentant les característiques que la publicació presentada i fent memòria de com ha estat el procés d'aquest treball. 
  Concretament, el treball consisteix en el recull de fitxes i unitats didàctiques que complementen  i adapten els llibres de Coneixement del Medi a la realitat de Capdepera, concretant-se en les sortides i excursions que es fan al llarg de primer i segon cicle de Primària. Elionor Orpí i Paco Galian han estat els professors que ha elaborat els quaderns de primer cicle, mentre que Àngela Massanet i Miquel Ferragut han tingut cura del segon cicle.   Aquestes publicacions recullen i concreten de forma material el treball iniciat en el centre de s’Alzinar l’any 1985, quan amb diversos grups de treball adaptaven els continguts dels llibres de text a la realitat del nostre municipi. Des de l’inici, hi han participat gran quantitat de mestres del centre escolar. Totes aquestes unitats publicades s’empraven en el centre mitjançant fotocòpies, i ara l’Ajuntament ha decidit imprimir-les, millorant la qualitat del material i facilitant la tasca dels docents.
  Com hem dit, la finalitat és conèixer millor el nostre poble i la comarca de Llevant, valorar els efectes humans sobre la natura i aprendre a estimar el patrimoni natural i cultural de Capdepera.En acabar, mitjançant un power point, poguérem veure algunes d'aquestes unitats  i fotografies d'alumnes ja utilitzant-les.