Inacabades les obres del gimnàs i del parc de s'Alzinar,   a l'inici  del curs escolar 2010/2011   Aquest dies comentàvem que els centres escolars del nostre municipi han començat les classes amb normalitat. Això és cert, però no del tot. Per bé que les obres d'ampliació de l'IES de Capdepera acabaren abans d'iniciar-se les classes no se pot dir el mateix de les obres del parc i gimnàs de s'Alzniar.   El dia de l'inici del curs escolar les obres que se duen a terme presentaven l'aspecte que mostren les imatges. El parc era una gran superficie plana i buida i el gimnàs encara era objecte de les tasques de rehabilitació previstes. Us recordam que aquestes obres eren dins el segon Plan E de Capdepera.  Cal dir que aquestes reformes eren demandades per la comunitat escolar des de fa molts d'anys, i inclouen la reforma del parc infantil adaptant-lo a la normativa vigent.   Mentre acaben les obres, i esperen que sigui prest,  alumnes i mestres del col·legi s'ho prenen amb paciència fent l'esplai (el "recreo") i les classes de gimnàstica en els patis del mateix centre, tot esperant que no arribi el mal temps.

  Ara per ara se desconeix la data exacta de finalització.