Acotament de la zona de domini públic marítim-terrestre a la costa de Capdepera

    Aquests dies hem vist que s'instal·len alguns blocs de ciment , a una distància regular (i de vegades en lloc certament molestos) amb una inscripció, al llarg de la costa de tot el municipi.
   Sembla que a tot el municipi de Capdepera s’està realitzant el acotament de la zona de domini públic marítim-terrestre. Aquests dies l’empresa TRAGSA col•loca uns pilons de ciment al voltant dels 33.271 metres de costa del municipi de Capdepera . 

Image

   La finalitat dels acotaments és que tota la costa sigui pública, per així assegurar la seva integritat i conservació, prenent  les mesures de protecció necessàries, La llei diu que tots els minicipis de la costa es troben subjectes a aquest acotament, ara bé de vegades s’entra en conflicte amb ocupacions il•legals, algunes d’elles tradicionals (per exemple xiringuitos i escars),  i el dret de pas o  de trànsit i protecció.

Image

   La zona d’acotament varia entre els 20 metres a la zona urbana i els 100 metres si no ho és.

   A les Illes Balears un 94 % de la costa ja té fet l'acotament.   L’acotament de la zona de domini marítim- terrestre  de Capdepera se va aprovar pel Ministeri de Medi Ambient i es publicà al BOE de 3 de juliol de 2007