Obert el servei de registre de l'Ajuntament, a Cala Rajada, a l'oficina d'informació municipal

   L’Oficina d’Informació Turística de Cala Rajada acull, des del passat dia 8, una extensió del registre que hi ha a l’edifici del Consistori, a Capdepera. D’aquesta manera, la població de Cala Rajada no necessitarà desplaçar-se per a tramitar sol·licituds, llicències d’obra, instàncies, altes de vehicles, o qüestions com altes i baixes del padró municipal, canvis de domicili o expedició de certificacions. 
    Aquesta, evidenetment, és una bona notícia per als cala-rajaders. Enhorabona.