L'assemblea de dia 29 d'abril renova la Junta directiva de la Federació d'Associacions de Veïns de Capdepera. En Jaume Tous és el nou president  
   Dimecres dia 29 d’abril va tenir lloc, com estava  previst, l’assemblea de la Federació d’Associacions de Veïns de  Capdepera ,a ales 20,30 hores.   Després de llegir l’acta de l’assemblea anterior i escoltat l’informe d’activitats i l’econòmic se comentaren alguns dels problemes del municipi i les properes accions i temes a treballar.

   Així mateix se procedí  a la renovació de càrrecs, quedant la junta Directiva així:

   - President: Jaume Tous Pellicer
   - Secretari: Mercè Garau Russo
   - Tresorer:  Bartomeu Riera
   - Vocals: Miquel Vaquer, Concha Yañez, Pilar Garcia i Paco Galian

Image