Pagament fraccionat dels tributs municipals fins al 23 de febrer 2009


   L'Ajuntament de Capdepera, des de l'àrea d'Hisenda, comunica que s'allarga el termini per poder accedir la modalitat del pagament fraccionat dels tributs municipals fins al 23 de febrer.
   Us recordam que tots els interessats en aquesta modalitat de pagament fraccionat dels tributs municipals poden dirigir-se a l'oficina del Servei de Recaptació de la CAIB al carrer Col.legi 7 de dilluns a divendres a Capdepera, de 8.30 a 13.30 i de dilluns a dijous capvespre de 15.00 a 17.00 hores.
   Així mateix, podran dirigir-se a la delegació municipal de Cala Rajada, al carrer Via Mallorca 36, els dijous de 10.00 a 13.30 hores. També poden consultar-ho a la pàgina web municipal www.ajcapdepera.net
    Sobre aquesta mesura existeixen dues opcions, per les quals els interessats poden optar a la modalitat del pagament fraccionat de les contribucions:
    a) una d'elles és la possibilitat de realitzar el pagament dels esmentats tributs en vuit mensualitats, de març a octubre, i la regularització al mes de novembre.
     b) i l'altra opció és la del pagament en tres quotes, a març, juny i setembre, i la seva regularització al mes de novembre. Tot això, sense interessos pel pagament a terminis.

Departament de  Premsa
Ajuntament de Capdepera