Image

Tal i com estava anunciat, aquest passat dissabte, dia 28, es Carregador va celebrar la seva festa, en honor de Santa Catalina Thomàs. Com deim en el titular, hi hagué una gran participació.

S'amollaren coets, Mn. Nicolau Pons va celebrar la Missa i l'Ajuntament hi col·laborà, en forma de refresc per a tots els assistents.

Image

D'any en any, aquesta festa agafa més embranzida, cosa que ens alegra.

Molts d'anys, i fins l'any que ve.