A la via Mallorca cantonada amb el carrer Magallanes, hi ha uns preciosos exemplars ( i molt grans) de pi blanc, pi bord o pi garriguenc (Pinus halepensis), propi de la mediterrània i ben abundós en el nostre municipi.  La urbanització dels seus hàbitats ha fet que els exemplars que encara queden a places i voreres de carrers urbans,  provoquin diversos problemes com ara aixecar l'asfalt i les rajoles de les voreres, filtracions de les arrels, caiguda de branques... les seves grans dimensions tampoc afavoreix la seva presència, ja que al ser elements aïllats són vulnerables a les fortes ventades i poden caure provocant danys.

Per tot, poc a poc, s'estan eliminant exemplars del paisatge urbà, alguns magnífics, de grans dimensions.  Darrerament s’ha afegit un altre motiu. Sembla que alguns exemplars, com és el cas d’aquest de la via Mallorca, han estat afectats per un paràsit que l’ha mort. Aquest dies s’ha tancat la zona per tallar-lo.


El pi esta afectat per un escarabat anomenat Tomicus  o Perforador del pi (Tomicus destruens i Orthotomicus erosus). Aquests escarabats petits (coleòpter de 4 a 4,5 mm) depositen ous en galeries fetes per les femelles en l’escorça, des les que sortiran les pupes que foraden l’arbre. Aquestes galeries tallen el subministrament de saba a les fulles, provocant gairebé sempre la mort de l’arbre.

En algunes zones del mediterrani n’hi ha una autèntica plaga, afavorida per la manca de pluges que provoquen estrès hídric a les plantes.