Dissabte, 18 de juny, l’IES Capdepera va celebrar el seu 25è aniversari en el pati de l’edifici escolar. En un senzill acte van rebre homenatge Maria Antònia Sancho, primera directora de l’IES;  Bernardo i Mari, responsables de la cantina del centre; Carlos Batlle, professor del centre; i Maria Antònia Cerdà, administrativa del centre. Tots ells han estat en el centre des de la seva inauguració, és a dir fa 25 anys que fan feina a l'ES.

 
L’acte, organitzat per l'IES i l'AMIPA,  va comptar amb la presència de l’equip directiu de l’IES Capdepera encapçalat per seva directora Jerònia Morey ; Toni Baos, Director General de Formació Professional; el batle de Capdepera, Rafel Fernández; el regidor d’Educació, Agustí Nebot; i els ex-batle Joan Pascual i el ex-regidor d’educació, Pep Gallego que inauguraren el centre; i la presidenta de l’AMIPA Marisa Cabrer. Tots ells van dirigir unes paraules al públic present. 


 Se va editar una revista per commemorar els 25 anys de l’IES, amb entrevistes a membres de la comunitat educativa que han estat rellevant en aquest període, realitzades per en Joan Cabalgante.
 L’acte acabà amb un excel·lent paella preparada per l’AMIPA de l’IES Capdepera, que els comensal gaudiren sota una zona coberta del pati.
 


Enhorabona!

Aquestes són les paraules que la directora del centre pronuncià durant l’acte de commemoració del 25è aniversari de l’IES Capdepera:

"Senyor Director General de Formació Professional, Antonio Baos; Sr. Batle de Capdepera, Rafel Fernández; Sr. Regidor d'Educació, Agustí Nebot; Regidors, antics Batles i regidors, Joan Pascual i Pep Gallego; antics directors i directores, i tots els que formam o hem format part de la variada comunitat educativa que sou aquí, inclosos familiars i amics... gràcies per honorar-nos amb la vostra presència en aquest dia de celebració del 25è aniversari de la inauguració del nostre institut, l'IES
Capdepera.

Resumir els 25 anys de vida de l'institut en unes quantes línies suposaria una tasca impossible. Però sí que hi ha algunes dades que ens poden ajudar a seguir el camí recorregut el darrer quart de segle.

La tasca educativa de l'institut d'educació secundària obligatòria de Capdepera es va iniciar el curs 1997-1998, el qual va ser inaugurat oficialment el dia 17 de febrer de 1998 pel Conseller Manuel Ferrer, la delegada de govern Catalina Cirer, el batle de Capdepera, Joan Pasqual i el Regidor d’Educació de l’Ajuntament, Pep Gallego. La persona en qui va recaure la responsabilitat i el repte de posar en marxa el nou centre va ser la primera directora: Maria Antònia Sancho. Però per posar-nos en perspectiva, a la Capdepera de 1997, encaminada inexorablement cap a la fi de segle i de mil·lenni, es vivien moments històrics.

En destacam 3.

Al març d'aquell mateix any, la Copa Davis, organitzada a Cala Rajada, va posar el municipi damunt el mapa a nivell internacional.

A l'agost, discretament, l'astrònom gabellí Àngel López tocà el cel, fent l’insòlit descobriment d’un asteroide que batià amb el nom de Capdepera, posant també així el nostre municipi damunt les cartes astronòmiques.

Per la part que ens toca, la inauguració de l’IES Capdepera, 25 anys després de la inauguració del centre de S’alzinar, va modificar, per fi, el mapa educatiu del poble. Els nins i nines ja no haurien de sortir a fora per cursar els estudis de secundària.

Però encara ens aproparem més al 1997 i comprovarem com han canviat les coses tots aquests anys. Al mes de setembre del curs 97-98 estaven censades al poble unes 6.500 persones. Avui, 25 anys després, quasi s'han duplicat. La població de Capdepera ja superà els 12.000 habitants l’any passat.

De la mateixa manera, l'any 1997 l’institut inicià l'activitat docent amb una trentena de professors i professores i uns 350 alumnes. Actualment, el claustre està format per 77 docents i l'alumnat entre ESO, Batxillerat i FP, incloent els nous estudis de certificats de professionalitat dels horabaixes, s’apropen ja als 600 estudiants.

Inicialment el centre comptava amb un total de 12 aules. Avui en dia, després d’un condicionament i una ampliació en té 32.

Una altra dada que podem destacar és que al curs 97-98 hi convivien alumnes de mitja dotzena de nacionalitats diferents. A dia d’avui, ja superam les 20 nacionalitats, la qual cosa fa que dins l'institut es respiri un ambient, en general, ric en multiculturalitat i respectuós amb la diversitat. L’institut l’any 1997 va apropar Capdepera i Cala Rajada; ara l’institut uneix continents.

Ara ja s’ha tancat el cercle. Alumnes que es formaren a les nostres aules han tornat per exercir de professors. I per quadrar el cercle, una altra curiositat, és que, fins i tot, el Sr. Batle, és professor titular d’aquí.

Quan es xerra d’escoles, el primer que un pensa és en l’alumnat i en el professorat. La realitat és que hi ha molt més. El funcionament d’un centre a ple rendiment involucra tota la comunitat educativa.

- Els directors i directores i els seus equips. Quatre són en total els que han passat pel despatx de direcció. Na Maria Antònia Sancho, en Llorenç Llop, na Carolina Guerrero, i jo mateixa.
- El personal d’administració, de consergeria, de neteja, de bar… 
- L’Apima.
- Els membres del consell escolar,
- L’Ajuntament amb totes les seves àrees: Serveis Socials, Educació, Cultura, Informàtica, Esports, Brigada, Fires i Festes, Medi Ambient, Participació Ciutadana …. i especialment el Policia Tutor
- El Centre de salut.
- L’entramat empresarial de la zona, on fan les pràctiques els nostres alumnes de formació professional; el SOIB.
- S’Alzinar i S’Auba.
- I, evidentment, Inspecció Educativa i la Conselleria d’educació.
- I probablement altres sectors i persones que no figuren en aquesta llista i que hi haurien de
ser.

I ja per acabar, i repassant aquests 25 anys, podem dir que hi ha hagut moments bons i, d’altres, no tan bons. Com a millor moment, en podem destacar un esdeveniment que curiosament, no està relacionat amb l’activitat docent del dia a dia, però que sí que va revolucionar el poble durant mesos. I els culpables de tot això van ser l’APIMA i els al·lots que repartiren les participacions de la grossa de Nadal de l’any 2003. Capdepera va rebre una pluja de milions molt ben escampats.

Com a pitjor moment, sens dubte, la pandèmia. Però d’això, no importa ni que en parlem. Per sort, ja ha quedat enrere i avui podem ser tots junts aquí. Aquest curs escolar, el del 25è aniversari, s’ha complicat encara més. A les dificultats derivades del virus, hi hem d’afegir els problemes estructurals del CEP s’Alzinar. S’ha de destacar l'eficàcia, la solidaritat i la responsabilitat amb la qual han treballat totes les parts involucrades per sortir endavant. Ha estat una alegria compartir el centre amb els nins i nines de 6è que van arribar fa uns mesos, i ja per quedar-hi.

Són 25 anys amb milers d’alumnes, centenars de docents, desenes de treballadors de personal no docent de totes les àrees, i multitud de persones que han aportat i aporten el seu granet d’arena. A tots ells i elles moltes gràcies. Però si s’ha destacar algunes d’aquestes persones, sense menysprear ningú, són les que van començar a treballar aquell curs 97-98 i que sense interrupció, ho han seguit fent fins a dia d’avui. 25 anys de dedicació a l’IES Capdepera es fan mereixedors d’un reconeixement.

De manera molt especial volem agrair a l’APIMA la col·laboració incondicional que ha tengut sempre amb el centre. Sense la seva ajuda moltes coses no haurien estat possibles, com per exemple, aquest dinar.

Salut i molts d’anys!!."