Divendres, 18 de febrer, va tenir lloc la presentació del llibre “Arxius familiars. Capdepera 1923- 1972” al Centre Melis Cursach. Aquest llibre recull informació sobre 4 arxius que han estat cedits a l’arxiu municipal. En concret es tracta de documentació de Juan Flaquer Melis “Coll d’os”, Nicolàs Melis Garau “Faroner”, Miquel Melis Sirer “Pagès” i Catalina Sansó Moll “Vaguera”, que ha estat cedits pels seus hereus Gabriel Alzina, Antoni Garau, Juan Melis Dias i Consuelo Sancho.
 

El llibre ha estat realitzat pels arxivers Maria Massanet i Gregori Rexach; i pels aleshores estudiants d’un màster de patrimoni cultural, Agustí Nebot i Margalida Tauler.


 
Durant la presentació, realitzada a les voltes, na Maria Massanet va fer una exposició molt didàctica en la que va comentar tant la importància dels arxius cedits com el procés d’inventari i catalogació dels documents, que a partir d’ara quedaran a l’abast del públic interessat. Recordà que amb aquest arxius familiars s’amplia la cronologia de l’arxiu municipal (al 1996 se publicà una guia del l’arxiu municipal i el document més antic datava de 1887), retrocedint al 1526 gràcies a la incorporació del arxiu Melis Cursach. També va assenyalar que els quatre arxius són concomitants de l’esmentat arxiu Melis Cursach, que el completa i enriqueix.
 

Dels dos alumnes en pràctiques de màster, va parlar Agustí Nebot, qui explicà la feina realitzada que es concreta en la descripció dels documents de l’arxiu de Coll d’os. Na Margalida Tauler no va poder assistir a la presentació, i en el seu nom parlà Gregori Rexach, comentant que es va dedicar a la transcripció dels manuscrits dels fons de Coll d’os i Vaguer.
 El batle de Capdepera tancà la presentació agraint les generoses donacions fetes pels familiars, comentant com aquests arxius formen part de la història de Capdepera i garanteixen la perdurabilitat dels llegats familiars.
 

El llibre inclou una descripció dels arxius, un quadre de classificació i un arbre genealògic de la família. Pel que fa al tipus de documentació la majoria són patrimonials (testaments, contractes o títols de propietat), administració econòmica (llibres de comptes i rebuts), expedients personals (certificacions naixement, defuncions...) o  professionals (títols). Amb aquest llibre la documentació serà més accessible, ja que l’ordena, la descriu i l’inventaria.

A la cotxeria se pot veure exposats part dels arxius familiars que han estat donats a l’arxiu municipal.

A cada família se va lliurar un CD amb els documents donats en format digital.
 

Enhorabona tots i el reconeixement les famílies donants dels arxius familiars.