La mitjana de vacunació a les Illes és del 83,89 %La vacunació contra la COVID-19 avança,  tot i que Balears és la comunitat autònoma amb menys població major de 12 anys inoculada. Segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, el 80,9 per cent té la pauta completa de vacunació, enfront del 90,7 per cent de les Illes. Per tant, la diferència és de 9,8 punts percentuals menys a Balears. Si es prenen com a referència les dades de la Conselleria de Salut -que estan més actualitzats- el 83,89 per cent de la població diana té la pauta completa de vacunació.
Aquí teniu les gràfiques del GOIB respecte de Capdepera, per franges d'edat.