Les aules quedaran buides a partir de dimarts, 16 de novembre

L'alumnat de Primària  no farà classes presencials, fins que es trobin espais per ubicar les aules

L'edifici que acull les aules d'Educació Primària de s'Alzinar (situat davant l'església) no podrà emprar-se per a fer classes i, mentre no es trobin espais adients per ubicar els cursos afectats no hi haurà classes presencials.  Aquesta mesura afecta a 13 grups de primària i gairebé 241 alumnes

A una reunió celebrada aquest mateix dilluns, amb presència de tècnics de la Conselleria i de l'Ajuntament, així com representants de l'ajuntament, l'AMIPA  i de la direcció del centre, s'acordà aquesta mesura preventiva. Des del primer moment s'han reunits direcció del centre, ajuntament i conselleria d'Educació per actuar coordinadament  i intentar tornar a les classes presencials el més aviat possible. Sembla que degut a les contínues pluges d'aquest dies han provocat noves esquerdes a algunes aules del centre, per tant l'arquitecte tècnic de l'Ajuntament ha fet un informe que aconsella un estudi i proposa que es tanquin i s'apuntalin les aules afectades. 

Com a solució al desallotjament de l'alumnat la Conselleria s'ha compromès a instal·lar novament aules modulars, que es complementaran amb adequació d'algunes dependències escolars i dependències municipals per acollir grups escolars. Cal tenir present el nombre d'aules afectades i la manca d'espais adequats per ocupar-los per un període de temps encara per determinar. Prioritzant la seguretat de l'alumnat i professorat, s'ha decidit que a partir de dimarts da 16 no hi haurà classes, el mateix dilluns s'ha enviat a les famílies una nota informativa, quan el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha autoritzat el desallotjament preventiu de l'edifici.

Recordem que el passat curs aquest mateix edifici va tenir tancades tres aules, mentre se feia un seguiment d'unes esquerdes ( dia 4 de novembre publicàvem que s'enretiraven les aules modulars que s'havien instal·lat al centre) i aquest curs s'han tornat a ocupar.

Us mantindrem informats.


Més informació
http://www.capvermell.org/index.php/actualitat/placa-del-sitjar/26956-aules-modulars-a-s-alzinar-pel-curs-2020-21