Des del sindicat CC OO denuncien que el dissabte, just abans d'iniciar la vaga, el batle de Capdepera, envià a la Policia Local "a vigilar els treballadors".Ahir a les 12 hores de la nit els treballadors de la recollida de residus del municipi de Capdepera van iniciar les jornades de vaga, en un principi indefinida.

Ara per ara no hi ha acord entre l’empresa adjudicatària i els representants dels treballadors, malgrat continuïn les negociacions.Segons Comissions Obreres, el seguiment de la  vaga ha estat del 100% i només han sortit els serveis mínims que són del 60%. El representant de Comissions Obreres comentava, avui mateix, que no estaven d’acord amb aquests serveis mínims, ja que no han estat pactats.

D’altra banda, dissabte no hi havia servei de recollida, i amb el nou horari per la vaga, diumenge tampoc n’hi havia. Per tant, les imatges de contenidors plens, bosses als carrers o a les papereres, no  sabem si són els primers efectes de la vaga o els habituals actes d’incivisme a l’hora de depositar els fems.

 

Comerciants i veïns comentaven els efectes negatius que pot tenir una vaga de llarga durada i la necessitat que s’arribi a un acord al més aviat possible.

La premsa illenca s'ha fet ressò de la notícia, especialment IB3.Ampliant la noticia hem pogut saber per la premsa que ahir diumenge es va celebrar la quarta reunió entre els representants sindicals, el comité de vaga, empresa concessionària i la directora general de Treball, Virginia Abraham, sense arribar a cap acord.

El sindicat CCOO ja manifestà, el passat dissabte, que les parts "estaven molt lluny de les demandes dels treballadors", que recordem demanen una important pujada de sou i millores en les condicions laborals.  Des del sindicat també "denunciaren" a la premsa que el dissabte, just abans d'iniciar la vaga, el batle de Capdepera, envià a la Policia Local " a vigilar els treballadors".Per la seva banda l'ajuntament va remetre un comunicat (publicat a Cap Vermell íntegrament) recordant que el nou contracte de recollia de fems  va començar dia17 de febrer de 2020, que va tenir el vist i plau dels sindicats i que "se apostà per mantenir tots els llocs de feina. Ara ens trobam que CCOO demana un increment del 50% del salaria ctual".Si es compleixen els serveis mínims decretats per l'Ajuntament, els dilluns es recollirà la fracció de rebuig; dimarts,  la d’envasos i plàstics; dimecres, fracció orgànica i dijous paper i cartró i vidre.