L'ajuntament interposarà un recurs contenciós-administratiu si el Ministeri no modifica la resolució de subvencions per pal·liar els efectes del temporal Glòria.
L'Ajuntament de Capdepera ha enviat un requeriment al Ministeri de Política Territorial demanant la modificació de la resolució de la Secretaria General de Coordinació Territorial, per la qual s'acorda l'assignació de les subvencions previstes en el Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures que preveu l'article 9 de Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020, donat que aquesta resolució és lesiva per als interessos del municipi de Capdepera.

D'aquesta manera des de l'Ajuntament es reclama que es revisin les subvencions atorgades i es ratifiqui la resolució actual per tal d'assignar a Capdepera el 50% del cost de les obres de reparació del passeig marítim de Cala Rajada i Cala Gat. En el cas que no es tenguin en compte aquestes reclamacions tot el consistori de l'Ajuntament de Capdepera ha ordenat interposar un recurs contenciós administratiu contra el ministeri de Política Territorial.Actualment la resolució estableix l'assignació de 76.385,29 € per a les obres d'emergència de reparació del passeig marítim de Cala Rajada, altres 24.897,52 € per al mur de contenció de l'Avinguda Cala Gat i 20.654,09 € per les a actuacions fetes a l'entorn de les platges de Capdepera, deixant fora de la convocatòria la reparació del passeig marítim de Cala Gat.
En aquest sentit des de l'Ajuntament consideren que "aquestes ajudes són clarament insuficients per a fer front a les despeses que vàrem haver d'afrontar per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria a la nostra costa, i a més no es tenen en compte la totalitat de les obres que es varen haver d'escometre".

El batle explica que "per la nostra part vàrem complir amb el compromís de demanar la concessió administrativa a perpetuïtat del passeig marítim, ja que aquests són de titularitat estatal i és el que ens varen requerir per poder dur a terme les obres i poder accedir al 50% del cost com s'estableix a les bases de les ajudes".

D'aquesta manera, l'ajuntament es va fer càrrec de quatre projectes: les obres d'emergència de reparació del passeig marítim de Cala Rajada per un import d'1.439.918,04 €; el mur de contenció a l'Avinguda Cala Gat per un valor de 58.847,30 €; les obres d'emergència de reparació del passeig marítim de Cala Gat per un import d'1.386.568,19 € i les actuacions realitzades a l'entorn de les platges de Capdepera per un import de 89.747,04 €, el que suposa una despesa total de 2.975.080,57 €.

"Les ajudes que ens atorga el ministeri no arriben al 5% de la inversió que vàrem haver de dur a terme nosaltres", explica Rafel Fernández, Batle de Capdepera en nom de tot el consistori gabellí. "Des del ministeri justifiquen la seva decisió afirmant que les subvencions s'apliquen a equipaments, instal·lacions i serveis de titularitat municipal i si bé és cert que el consistori no és el titular d'aquests passeigs, sí que es fa càrrec de la conservació i manteniment dels espais, per tant si som responsable de les obligacions que comporta l'explotació de les obres també tenim drets sobre elles".