El cost de manutenció als centres de dia és de 3,08 € per dia que alguns usuaris no poden pagar i dels que l'Ajuntament s'ha de fer càrrec.
L'Ajuntament de Capdepera instarà al Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Afers Socials, a modificar aquest article del decret per a que es tengui en compte a les persones que es troben en situació de dependència i no poden fer front als copagaments per manca d’ingressos.

Segons ha explicat el regidor de Serveis Socials, Javier García, al Ple celebrat aquest dijous, durant la presentació de la moció que ha entrat per via d'urgència, hi ha usuaris del centre de dia que no comptem amb cap classe d'ingrés ni de prestació i als quals s’ha assigant un copagament en concepte de manutenció al qual no poden fer front

"No és lògic que el Govern no contempli aquests supòsits. Tal com recull la Llei de dependència, s’ha de tenir en compte la capacitat econòmica dels usuaris dels serveis d'atenció a la dependència i també la del seu entorn més proper, per assegurar que aquestes persones puguin accedir als recursos assistencials evitant que es puguin trobar en situacions de desemparament".

El regidor constata que 'l'Ajuntament com a institució més propera al ciutadà és la que, en aquest cas, ha d'assumir aquestes despeses "que no li corresponen i per garantir l'emparament dels afectats i assegurar que tenguin accés al servei".

Per tot això, el Consistori gabellí demana al Govern modificar la normativa per eximir a les persones sense ingressos o amb ingressos inferiors a l’IPREM del copagament dels serveis de dependència, ateses les seves necessitats i la incapacitat de fer efectiu aquest copagament.

Ingrès mínim vital

De la mateixa manera, Javier García, demanda actuacions concretes a l'Executiu central que ha ajornat fins a 31 de desembre la resolució de les sol·licituds de l'ingrès mínim vital i que els beneficiaris "perquè no han rebut resposta, acudeixen a l'ajuntament, sense que des dels Serveis Socials es pugui donar sortida a les seves peticions, per tractar-se d'una ajuda estatal".