NEOLLENGUA
Per què li diuen torrent quan és un canal encimentat?