Les noves maniobres d'enlairament i aterratge sobrevolaven Capdepera i 20 espais naturals

El projecte de modificació de les maniobres d’enlairament i aterratge de l’aeroport de Palma ha rebut sengles informes negatius per part de la direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i de la Comissió Balear de Medi Ambient. L’informe de la Direcció General d’Avaluació Ambiental s’ha publicat aquest dimecres al BOE.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5634.pdfla notícia dels informatius d'IB3 amb la seva infografia és visualment més entenedora:

El projecte presentat l’any passat per ENAIRE pretenia modificar bona part de les maniobres habituals d’enlairament i aterratge a l’aeroport de Palma. Els objectius, segons la documentació presentada per ENAIRE, era augmentar la seguretat dels vols, millorar la seva eficiència, reduir les emissions de gasos contaminants i adaptar-se a la normativa del Cel Únic Europeu. Tal com senyala el BOE, els punts de Capdepera per havien de passar el vols eren molt baixos i, probablement, molt sorollosos.
L’informe d’impacte ambiental també ha tingut aportacions de la conselleria de Transició Energètica, del GOB i de l’Associació de Veïns de Son Gual. Igualment s’ha consultat a 25 ajuntaments i al Consell Insular de Mallorca. D’aquests, només han respost els ajuntaments de Palma i de Son Servera. Curiosament, Capdepera no ha fet cap aportació.