Més de 50 caravanes s'estableixen a l'aparcament de Cala Agulla el primer cap de setmana de la fase 2. Una zona sense cap regulació municipal.


El pàrquing de Cala Agulla és un espai on habitualment hi ha pàrquing de caravanes. Per aquestes dates  l'entrada a la zona solia estar "controlada" pel pagament de l'entrada al pàrquing, però enguany l'estada és lliure i aquest cap de setmana ha augmentat notablement. Cal dir que els contenidors de fems no donaven a l'abast i hi havia més fems fora que dintre?

EL nombre de campistes és molt gran i, ara per ara, no sembla que hi hagi cap regulació específica per part de l'Ajuntament. De fet molts d'ajuntaments han anant eliminant zones on es permetia el pàrquing de caravanes, i amb el tancament dels càmpings, ha hagut una concentració  en  les poques zones on esta permès o "tolerat". 

El titular, manllevat a un veí que comentava la seva sorpresa per la gran quantitat de caravanes  aparcades, pot semblar exagerat però com va dir " és com una nova urbanització en el poble, en el cor de Cala Agulla" .

Caldria saber si aquesta excesiva concentració de gent compleix la normativa de la fase 2 de la pandèmia. Recordem que som a l'estat d'alarma i que a diferents llocs per mor de festes hi ha hagut rebrots. 

Per altra banda, certament no compleixen la normativa municipal i ningú està disposat a fer-la complir. A l'article 109 de l'ordenança municipal diu:

CAPÍTOL DESÈ: ÚS IMPROPI DE L’ESPAI PÚBLIC.

Article 109.- Fonaments de la regulació La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d’un ús racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, si procedeix, de la salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal.

Article 110.- Normes de conducta

  1. Queda prohibit fer un ús impropi dels espais públics, el seu entorn i els seus elements, de manera que impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi d’aquests per la resta dels usuaris.
  2. No estan permesos els següents usos impropis dels espais públics, el seu entorns i dels seus elements:
  3. a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en aquests espais públics o els seus elements o mobiliari que hi ha instal·lat, o en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, excepte amb autoritzacions per a llocs concrets. Tampoc no està permès dormir de dia o de nit en aquests espais. Més en concret, no es permet la pernoctació a les zones verdes, monts públics o platges del municipii, molt menys, utilitzar les hamaques que estan a les platges o qualsevol altre element del mobiliari públic municipal per fer-ho. Quan es tracti de persones en situació d’exclusió social, s’aplicarà el que preveu l’article 112.2 d’aquesta ordenança. En el cas de vehicles i autocaravanes es permetrà l’estacionament en una mateixa zona un període no superior a 48 hores.