A la carretera de Capdepera a Artà (Ma15), just devora la rodona del Polígon ha sortit un forat prop de la vorera. El forat ha posat en descobert una cavitat que es perllonga sota l'asfalt  (no hem arribar a esbrinar la seva llargària) .A les imatges podeu veure la grandària. 

Una vegada detectat el forat, s'ha passat a  senyalitzar la zona afectada.  Desconeixem com s'ha format però tot apunta que pot ser hi hagi qualque corrent d'aigua que ha anat buidant la terra sota l'asfalt creant una cavitat.