En el plenari d’agost s’aprovà una modificació de pressupost que afectava a distintes àrees de govern. Una part important anava a millores i reparacions d’edificis públics. Si no vam sentir malament hi havia un increment de 25.000 destinats a invertir en l’edifici municipal de l’arxiu (l’antic ajuntament de la plaça des Sitjar). Se comentà que es tractava d’un imprevist que se va haver de fer per assegurar una biga i la teulada.

Sembla que es tractava d’una actuació necessària i que obligà a prohibir l’entrada al personal mentre durava les obres. A manca de més informació, ens arribem a demanar si l’estat de l’edifici es adient per mantenir el fons documental i l’arxiu del municipi, i si pot suposar un perill per l’integritat física de les persones que allà treballen.

No som tècnics ( l’ajuntament té els seus) però pensem que caldria un informe complet de l’estat de l’edifici i un pla d’actuació que asseguri el bon estat de l’edifici. Això com a mínim,  mentre se troba una solució definitiva per l’ubicació de l’arxiu, decisió que pot durar anys.

No calen actuacions puntuals dictades per l’urgència, sinó fer una actuació planificada i  preventiva...  si cal canviar la teulada s’ha de canviar; si s’han de reforçar les bigues s’ha de fer; si cal adobar o canviar les persianes i finestres s’ha de fer... La provisionalitat de l’ubicació  no ha de ser excusa per deixar perdre l’edifici.

Cal recordar que la legislatura passada el ple aprovà fer un concurs d’idees per decidir que es fa amb l’antic edifici de l’ajuntament de la plaça Sitjar, mentre no se pot deixar que l’edifici es deteriori i jugar als fets consumats.

De moment dins l’edifici municipal s’ha d’assegurar la seguretat dels treballadors, i a més n’hi ha un dels elements patrimonials més valuosos del nostre poble que tenim obligació de conservar: l’arxiu de Capdepera.