Unes reformes sense presses, i amb pauses...Fa uns dies, just abans de Nadal, un veí es queixava de les molèsties que provoquen les obres a la unitat bàsica de salut de Cala Rajada, la Casa del Mar. El fet que, mentre durin les obres, tota l’assistència pública es concentri al PAC de Capdepera provoca inconvenients als usuaris. Bé és cert que durant el matí hi ha servei de trasllat de pacients des de Cala Rajada a Capdepera, però no basta. La mateixa regidora de Sanitat n’és conscient.

Però el que més molestava al nostre interlocutor era que les obres de remodelació del local de Cala Rajada no anaven a bon ritme. De fet, poguérem comprovar (i la regidora ho confirmà) que durant més de dues setmanes les obres van quedar aturades, segons sembla per discrepàncies econòmiques entre l’empresa adjudicatària i la contractada per a dur a terme les obres.  I això, quan provoca unes molèsties als usuaris, és inadmissible.

Se'ns ha assegurat que les obres s’acabaran en els terminis prevists (pel febrer), de fet ja ho veurem si s’acompleixin o no, però el problema rau en la poca activitat que es veu normalment a l’obra.  Cal recordar que aquesta remodelació va començar amb retards i queixes davant la Conselleria (el batle arribà a demanar públicament la dimissió de la Consellera de Salut), i l’execució sembla que tampoc és per tirar coets. De moment, en lloc de fer via i reduir el temps d’acabament per a evitar molèsties i normalitzar la situació, sembla que es vulguin esgotar els terminis.

Esperem que, almanco, quedi una bona reforma i millori les deficiències que pretenien millorar, com ara el sistema d'aire condicionat. Això sí, caldrà anar pensant a reclamar un nou edifici (PAC?) per a Cala Rajada d’una forma més seriosa i efectiva.