Segons les dades facilitades per l'Agència Balear de Turisme. Informe (2014-2017)
 

L'informe s'ha elaborat amb entrevistes telefòniques per part dels treballadors de la Conselleria de Turisme, per no haver de fraccionar contractes. Les diferències han estat tan insignificants que han posat tots els municipis en la mateixa categoria, tot i els diversos criteris emprats. Les associacions hoteleres han mostrat el seu desacord.