De l’informe de valoració de l’Auntament de Capdepera, preparat per tècnics de les distintes àrees municipals, referit a les inundacions provocades per les pluges de dia 9 d’octubre, se n’extreuen algunes dades.

Les valoracions encara poden variar segons es vagin completant. Inicialment es comptabilitzaren al voltant de deu famílies damnificades, 47 habitatges afectats entre els dels nuclis urbans i rústics, així com 11 locals comercials i 8 cotxes. S’ha de comentar que hi ha 13 primers habitatges que han tingut accès a les prestacions econòmiques d’urgència social (ja cobrades).

A l’ajuntament s’hi han dirigit 86 afectats (habitatges i finques de fora vila), que a data de 5 de novembre havien presentat  44 formularis generals i 16 d'específics. A aquestes xifres cal afegir-hi els afectats que han tramès les ajudes pel seu compte als organismes supramunicipals.


Pel que fa a les pèrdues d’infraestructures públiques, es parla d’una xifra al voltant de 800.000 euros, sense comptar els serveis públics com ara el clavegueram i l'enllumenat.

S’han anunciat ajudes a particulars i als ajuntaments, però caldrà veure com es concreten. Dels informes dels tècnics se sap que caldrà intervenir en el camí de n’Amic, el pont del camí de can Deià, el pont del camí de can Planetes i el pont del camí de sa Farinera.  D’altra banda, també hi ha actuacions que afecten directament altres institucions com ara Recursos Hídrics (neteja i adequació dels marges dels torrents) i  Demarcació de Costes (passarel·les de fusta de la vorera del torrent de Canyamel i de les dunes de cala Mesquida, pont de Canyamel...)

Dies enrere s’ha sabut que el  Ministeri per a la Transició Ecològica anuncià una previsió de 120.000 euros per a actuar en el passeig de fusta de la vora del torrent, el pont i la connexió amb la platja. També es preveuen uns 450.000 euros per a regenerar la platja de Canyamel.

El dilluns 12  de novembre estava previst iniciar els treballs d’emergència per a recuperar la funcionalitat de les lleres i les zones afectades per les inundacions i el desbordament dels torrents, en les finques on els propietaris han autoritzat les obres.

Al voltant del torrent de Canyamel són moltes les finques afectades per l'aiguat.