Renovació de la Junta directiva de l'Associació "Sol Naixent" de Cala Rajada 

 Una vegada obert el termini de presentació de candidatures per a la renovació de la junta directiva de l’Associació de gent gran “Sol Naixent”  de Cala Rajada, i després de transcorregut el període establert, únicament  es va inscriure una llista de candidats. Aquesta va veure incrementat el nombre d'integrants en relació a l'anterior  executiva i quedà automàticament proclamada i va ser presentada el proppassat  diumenge,  28 d’octubre. Aquí la teniu detallada:

President: Pep Mª. Navarro Llop

Vicepresident:  Pere Vaquer Flaquer

Secretari: Gabriel Bernat Forteza

Vicesecretària: Montse Alzamora Bauzá

Tresorer: Llorenç Alzina Nebot

Activitats:  Pilar Fuentes Triguero

                  Maria Luisa Gonzàlez Santos

                  Maria Orpí Juan        

Vocals de ball, festes i bingo:   Jesús Espallargas Espallargas

                                               Maria Llabrés Massanet

                                               Juan Manuel Baltasar Gómez

Relacions pùbliques i excursions:  Jaume Massanet Brunet

Esports i activitats físiques:  Marcelo Salomón Molledo

Coordinació:  Bartomeu Melis Melis

Col.laboradors: Jaume Bonnin / Pep Llull / Tomeu Riera / 

                          Andreu Gutiérrez/ Guiem Danús / Sebastià Garau /                  

                          Catalina Ferrer/ Sebastià Terrasa/ Miquel Zuzama/

                          Pep Dìaz / Pedro Moll / Tino Adrover/ Maria de la Rosa

 (A  aquesta llista s'hi poden sumar els associats que ho desitgin. A tots els esmentats, els nostre agraïment).


El president Pep Navarro, amb un grup de directius.

Organigrama Activitats: 

Dilluns.-
  Dances del món i ball de saló

Dimarts.- Caminaires en marxa  i  Bingo

Dimecres.- Gimnàstica

Dijous.- Informàtica / Punt Mallorquí/ Ball en línia  i  Pintura en tela

Divendres.-  Coral / bingo  i memòria

Dissabtes.-  Festes variades

Diumenges. Bingo i ball per als socis

    La nova junta directiva regirà l’Associació de la Tercera Edat de Cala Rajada per espai dels següents quatre anys. Per acord pres pels seus integrants, publicam aquesta informació per a públic coneixement.

                                         
El President:  Pep Navarro Llop


Caminaires de Sol Naixent en marxa