inici

Cap Vermell

Obres a s’Alzinar, canvi d’ubicació de les reixes del parc


 

El col·legi s’Alzinar ha començat el curs amb l’execució de diverses obres, algunes ja començades abans ( com ara la caseta del transformador, el mur de l’hort, part de la reixeta del parc...) i d’altres de noves.

Ara per ara l’accés al centre per la rampa d’accés al parc de s’Alzinar esta tallada ja que s’ha canviat d’ubicació la reixa d’entrada al parc, que se situarà al final de la rampa , desplaçant-se de l’entrada al parc.

La nova entrada serà semblant a l’actual, dos grans portes centrals i una més petita al costat per al pas dels vianants,  i tindrà la instal·lació de porter automàtic.

Les obres les efectua l’empresa DAIMO i duen un bon ritme, per tant s’espera que aviat sigui restablert el pas.
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar