Contenidor a la deriva pels carrers de Cala Rajada