Dijus, 30 d'agost, l'APIMA de s'Alzinar va convocar a mares i pares d'alumnes per a fer una jornada per a millorar l'aspecte del centre, especialment les zones de pati d'infantil. Així distints grups de treball van fer diversos grups de feina per a endreçar els passadissos, pintar alguns espais, muntar mobiliari de fusta, etc...La direcció del centre va emetre aquesta nota:

"Des de l’escola volem agrair a l’AMIPA per la iniciativa d’haver convocat els pares i mares, i a totes les famílies i col.laboradors que ahir vengueren al centre a fer millores al pati d’infantil.

Gràcies també a tots els que de manera particular heu ajudat i contribuit en la millora de l’escola. També a Zones Verdes per les seves aportacions.

Agrair a l’Ajuntament de Capdepera per haver millorat la seguretat del recinte (porter automàtic a la porta d’infantil, millores en els jardins...).

Finalment un gran agraiment a n’Agustina, la brigada i en especial a en Juanin, per la seva paciència i feinada que han fet i fan per l’escola."