inici

Cap Vermell

Obres a la plaça de la Constitució

Fins el dia 17 d'agost, per ara, no hi haurà aturada d'els autobusos a la plaça de la Constitució de Capdepera. El motiu és que se fan obres per reparar el reixat de la recollida de pluvials. La regidora ens ha informat que el reixat que s'havia enfonsat i resulta perillós ja que cada dia passen autobusos de línia.l'obra serà executada per un empresa constructora local i la pròpia brigada municipal posarà el reixat. Durant les obres també s'ha actuat en les canonades d'aigua i els cablejats que travessen la plaça.
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar