Aquest tipus de xarxes suposa un perill per a la flora i la fauna, així com per als bussejadors

No és la primera ocasió que els GEAS extreuen una xarxa d'aquest tipus


La Guàrdia Civil, ha extret del fons de les aigües de la zona Estatal de la Reserva Marina de Llevant, a Cala Rajada, una extensa xarxa de pesca que es trobava abandonada a uns 27 metres de profunditat.

A principis d'aquesta setmana, bussejadors del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS), localitzaven la xarxa i procedien a la seva extracció. Aquest tipus de xarxa és com les utilitzades pels pescadors professionals autoritzats a realitzar la pesca en aigües de la reserva i probablement va quedar enrocada. En no poder recuperar-se es va tallar, quedant abandonada al fons. La nova normativa que regula la reserva estableix com a obligació específica per als pescadors professionals de comunicar al servei de la reserva marina la pèrdua d'arts o aparells.

Una xarxa enrocada o a la deriva, pot representar un perill, no només per a la flora i fauna protegides que habiten les aigües de la reserva, l'any passat es van recuperar dues cries de tortuga atrapats en una xarxa, sinó que també és una amenaça per als bussejadors recreatius, que prèvia autorització, realitzen busseig autònom, així com per a les persones que realitzen immersions en apnea en aigües de la reserva marina.

Durant l'època estival, els guàrdies civils del GEAS presten servei a la Reserva Marina de Llevant, vigilant es compleixin les diferents normatives que regulen els usos i limitacions a la Reserva, vetllant per la seguretat dels banyistes, dels bussejadors recreatius, apneistes, controlant les motos d'aigua, la pesca furtiva, així com protegint el patrimoni històric submergit. En aquest sentit, l'any passat es va fer entrega al Consell de Mallorca d'un cep romà que va ser localitzat a la reserva pels mateixos agents.
 
Una altra de les missions dels GEAS duen a terme, és vigilar els fondejos d'embarcacions, evitant es dipositi l'àncora sobre fons de posidònia i en zones no autoritzades, protegint la flora i fauna, existent en les aigües de la reserva marina.